Đường Văn tập 3 (3/ 2024)

Đường Văn tập 3 ( 3/ 2024)  ra mắt bạn đọc với những tác phẩm hay và đặc sắc. Xin giới thiệu phần  LÝ LUẬN & PHÊ BÌNH VĂN HỌC là những tác phẩm trong bộ sách giáo khoa mới, phục vụ việc học và giảng dạy môn Văn cho các thầy cô giáo và học sinh. Đường Văn tập 3 là chuyên đề đặc biệt  nghiên cứu về truyện ngắn MUỐI CỦA RỪNG của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Đây là những bài viết công phu & trí tuệ  lần đầu tiên được công bố, của các tác giả : PGS,TS Nguyễn Thị Bình ( giảng viên khoa Văn Đại Học Sư Phạm Hà Nội) PGS,TS Ngô Văn Giá ( giảng viên khoa Sáng Tác & Báo  Chí – ĐHVH Hà Nội); tiến sĩ Đặng Thị Thái Hà ( Tổ Văn Học Việt Nam Hiện Đại – Viện nghiên cứu Văn Học);

Phần truyện ngắn dự thi với những tác giả : Kiều Bích Hậu, Lê Ngọc Minh, Đinh Ngọc Lâm, Phạm Giai Quỳnh, Phạm Thanh Khương, Tạ Thị Thanh Hải, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Minh Hoa, Đỗ Công Tiềm, Nguyễn Xuân Thủy. Phần tản văn của Ngô Thị Thanh Vân, Bùi Thị Hồng Vân. Phần thơ của Mai Quỳnh Nam. Tạ Văn Sỹ, Nguyễn Minh Khiêm;  Linh Chi.

  1. Phần truyện ngắn dự thi của các tác giả: Kiều Bích Hậu, Đinh Ngọc Lâm, Lê Ngọc Minh, Phạm Giai Quỳnh, Phạm Thanh Khương, Tạ Thị Thanh Hải, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Minh Hoa, Đỗ Công Tiềm, Nguyễn Xuân Thủy.

2. Tản văn của : Ngô Thanh Vân; Bùi Thị Hồng Vân;

3. Thơ của Mai Quỳnh Nam, Tạ Văn Sỹ, Nguyễn Minh Khiêm

4. Phần Lý luận& phê bình : chuyên đề MUỐI CỦA RỪNG

– Truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp;

– Bài nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Thị Bình; PGS.TS Văn Giá; TS Đặng Thị Thái Hà.